Vítáme Vás na stránkách firmy Znalecká kancelářwww.odhady-vozidel.eu se sídlem Cítoliby u Loun, která se zabývá následující činností: odhady motorových i nemotorových vozidel, strojů a zařízení. Obecně se však dá říci, že odhady aut jsou nejčastějším požadavkem našich zákazníků.

Naše znalecká kancelář již působí na trhu dlouhou řadu let, znalecké posudky provádíme od roku 1975. Získali jsme tak řadu cenných zkušeností, které v současné době úročíme a i nadále se snažíme o další zvyšování své odbornosti a zlepšování péče o klienty.

Znalecká kancelář je tvořena odhadci:

Pavel Veselý - Koncesovaný odhadce … pro věci movité v členění stroje, strojní technologie, dopravní a manipulační technika.
Ing. Vincenc Veselý – Soudní znalec … pro obor strojírenství všeobecné, odvětví technický stav motorových vozidel, dále ekonomiku, odvětví ceny a odhady motorových vozidel.